Kategorier
Anhörig Personlig Assistans Socialstyrelsen

Lägesrapport 2016: Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning är en lägesrapport som redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen. Rapporten fokuserar på väsentliga förändringar och ger en övergripande bild av området.

Läs eller ladda ner rapporten (pdf i nytt fönster)

Källa: socialstyrelsen.se