ivo

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer.

Riksdagen beslutar om lagarna i Sverige.
Det riksdagen bestämmer gäller i hela landet.

av

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

ililogo

The Independent Living Institute (ILI) is a policy development center specializing in consumer-driven policies for disabled peoples’ freedom of choice, self-determination, self-respect and dignity. Our ultimate goal is to promote disabled people’s personal and political power.

På Assistanskoll jämför du anordnare av personlig assistans och följer våra nyheter. Assistansanvändare kan läsa om hur anordnarna använder assistansersättning, deras svarsvillighet och storlek på assistansomkostnader. Personliga assistenter får uppgift om anställningsvillkor och kollektivavtal.

Makt i Media är en mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar och syftar till allas möjligheter att vara producenter och delaktiga i digitala medier. Projektet arbetar med filmproduktion, podcast, reportage, fotografi, webb-radio och textproduktion.