BeOneTeam – Länkar

[column width=”1/2″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.ivo.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””] ivo

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.forsakringskassan.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.riksdagen.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

Riksdagen beslutar om lagarna i Sverige.
Det riksdagen bestämmer gäller i hela landet.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.av.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””] av

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.mfd.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.anhoriga.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.independentliving.org” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””] ililogo

The Independent Living Institute (ILI) is a policy development center specializing in consumer-driven policies for disabled peoples’ freedom of choice, self-determination, self-respect and dignity. Our ultimate goal is to promote disabled people’s personal and political power.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://www.assistanskoll.se” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

På Assistanskoll jämför du anordnare av personlig assistans och följer våra nyheter. Assistansanvändare kan läsa om hur anordnarna använder assistansersättning, deras svarsvillighet och storlek på assistansomkostnader. Personliga assistenter får uppgift om anställningsvillkor och kollektivavtal.

[/linkarea] [/column] [column width=”1/2″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”] [linkarea background_color=”” hover_color=”accent7″ href=”http://maktimedia.se/” target=”_blank” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

Makt i Media är en mediesajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar och syftar till allas möjligheter att vara producenter och delaktiga i digitala medier. Projektet arbetar med filmproduktion, podcast, reportage, fotografi, webb-radio och textproduktion.

[/linkarea] [/column]