Vi arbetar inom ramen för regelverken. Utifrån

LSS - IVO - FK - AV

dessa levererar vi bästa tänkbara assistans!

Forsakringskassan2

REGELVERK

Personlig assistans kan du ha rätt till om du har en omfattande funktionsnedsättning. Du kan då få hjälp av en eller flera assistenter under hela eller delar av dagen. Dina personliga assistenter finns där för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med personlig assistans får du hjälp med sådant du inte klarar av själv i din vardag, dina grundläggande behov. Där ingår bland annat personlig hygien, måltider, på- och avklädning samt kommunikation, du kan också få rätt till hjälp för andra personliga behov så som städning, åka och handla mm, om de inte tillgodoses på annat sätt.

BeOneTeam hjälper till med allt som berör Personlig Assistans. Vi hjälper dig att söka insatsen hos Försäkringskassan eller kommunen, upprätta samtliga skrivelser, ansökningshandlingar, bemöta kommuniceringsbrev och reda ut eventuella frågetecken som kan finnas.

BeOneTeam finns med under hela ansökningsprocessen tillsammans med dig .

När ett beslut från Försäkringskassa eller Kommun finns, rekryterar vi tillsammans de personer som skall ge dig det stöd du behöver i vardagen, upprättar scheman efter dina önskemål och sköter all administration som kan tänkas uppkomma.

Hur fungerar det?

Vad är LSS och Assistansersättning?

Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.