Open/Close Menu
- Allt är möjligt med rätt assistans!
- Vi finns i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län!

Socialstyrelsen efterlyser mer samverkan och erfarenhetsutbyte

Myndigheterna måste bli bättre på att samverka och dela erfarenheter. Det är förutsättningen för att den kunskap som tas fram också kommer till användning ute i verksamheterna. Därtill måste kunskapsunderlagen vara lättillgängliga och ha tydliga målgrupper. Det framgår av den slutrapport om kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa som Socialstyrelsen nyligen presenterade.

Källa: Socialstyrelsen efterlyser mer samverkan och erfarenhetsutbyte – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Facebook

Kontakta oss