BeOneTeam – TransparensBeOneTeam Personlig Assistans – Syna oss gärna!


[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extended=”false” extended_padding=”true” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” background_video=”” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” class=”” id=”” title=”” hide_title=”false” title_type=”no-divider” animation=”none” width=”1/1″ last=”true”] [services fullimage=”true” icon=”” icon_color=”accent2″ icon_size=”62″ background=”accent1″ image=”” title=”Syna oss gärna” text_align=”center” button_link=”” button_text=””] [/services] [text_divider type=”single”]

Transparens

[/text_divider]

BeOneTeam Personlig Assistans

grundades 2008 med en röd tråd av etik, moral och ärlighet, något som fortfarande genomsyrar vår verksamhet. Under 2014 valde verksamheten att utveckla den röda tråden genom inriktning på DET – Delaktighet, Engagemang och Teamkänsla som koncept. Detta är en pågående process inom företaget och principen om alla människors lika värde är central i vår verksamhet.

BeOneTeam är ett medelstort företag som i dagsläget har ca 100 st anställda. Verksamheten bedrivs på ett 25-tal orter runt om i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Det som kännetecknar vår verksamhet är att vi arbetar nära och i samarbete med våra kunder och medarbetare. Vi ser individen.

BeOneTeams har administrativ personal som talar svenska, engelska och tyska.

Vår personalomsättning är väldigt låg och den totala sjukfrånvaron var 2014 enbart 5,06%.  Vi är väldigt måna om att våra medarbetare mår bra, därför erbjuder vi bland annat friskvård till alla anställda.

Som medlem i Vårdföretagarna är vi knutna till deras etiska riktlinjer och kollektivavtal.

Utöver de utbildningar som rekommenderas för personliga assistenter så utbildar vi våra medarbetare kontinuerligt i t ex HLR, Brand, Arbetsmiljö- och Förflyttningsteknik, taktil massage mm. För att få en mer kvalitativ och aktuell utbildning anlitar vi externa utbildningsföretag som utförare.  Vår administrativa personal kompetensutvecklas kontinuerligt.

Vi har tillstånd av Socialstyrelsen och vårt ledningssystem för kvalitet följer SOSFS 2011:9.

För att säkerställa rätt kvalitet och en bra arbetsmiljö genomför vi kontinuerligt riskanalyser, internkontroller, egenkontroll, medarbetar- och kundundersökningar. Undersökningar innehåller bl a kvalitetsfrågor som ligger till grund för vidare analys och för att säkerställa att vi levererar en god kvalitet samt tjänar som underlag för ständiga förbättringsåtgärder inom verksamheten.

Vår administration består av en Verksamhetschef, en löne- och personaladministratör samt en ekonomiansvarig. Den genomsnittliga medarbetaren har 9 års erfarenhet av sitt yrke.

BeOneTeam Personlig Assistans AB är ett aktiebolag med org.nr: 556759-7421. I BeOneTeams ledningsgrupp och styrelse ingår Mikael Tigerström, Verksamhetschef och tillika styrelseordförande samt Johanna Tigerström, styrelseledamot. Vårt säte är i Kalmar kommun. För mer information gällande företaget hänvisar vi till allabolag.se.

BeOneTeam Personlig Assistans AB är via koncernmodern InTheLight Group helägt av Verksamhetschef Mikael Tigerström.

Kontaktinformation

BeOneTeam Personlig Assistans AB
Skeppsbrogatan 47, vån 6
392 31 Kalmar

Tel: 0480-567 70

Kontaktperson: Mikael Tigerström, Verksamhetschef
Dir.tel: 0480-567 71
E-post: micke@beoneteam.se

[blank h=”30″] [/blank] [/column]